12 ปีที่ผ่านมา Sunward excavator ได้ส่งออกไปยังยุโรปเป็นกลุ่ม ๆ และกลายเป็นแบรนด์เครื่องจักรก่อสร้างของจีนที่เข้าสู่ยุโรปโดยมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและแบรนด์ที่เป็นเจ้าของเอง